Laminowanie wielkoformatowe

Jako jedna z kilku firm w Polsce posiadamy w naszym parku maszynowym laminator płynny o powierzchni pracy 330 cm. Uzupeł‚nieniem tej maszyny jest jeden z najlepszych w tym momencie na rynku laminatorów stałych Kala Mistral 1650. Laminator pracuje w rewelacyjnej technologii "cround roller" dającej 100% równomiernego rozłożenia laminatu. Maszyna pracuje do szerokoś›ci 165 cm ale nie znaleźliś›my szerszych laminatów stałych niż 162 cm.